Bấm Độn Nghề Nghiệp – Xem Con Mình Có Năng Khiếu Làm Nghề Gì? Có Phúc Phần Ra Sao?

BẤM ĐỘN NGHỀ NGHIỆP

Xem tuổi mẹ biết con có năng khiếu nghề bẩn sinh.

Đây là 6 nghề chính, các bạn làm theo hướng dẫn nếu không hiểu cứ đưa tuổi mẹ và con mình làm cho nhé!

1. Nhất canh điền

2. Nhì canh bút

3. Tam phương tiện

4. Tứ khẩu thiệt

5. Ngũ phục dược

6. Lục vị sư

Tính từ tuổi mẹ lần lượt theo sáu chữ trên vào tuổi nào thì làm nghề đó. Từ tuổi Mẹ đếm 1 lần lượt đến tuổi con. Đếm đến 6 thì quay lại 1…

Cách Bấm Độn Nghề Nghiệp

Mẹ tuổi Ngọ, nếu con cũng tuổi Ngọ thì tính Nhất, con tuổi Mùi thì tính Nhị (Nhì),… con tuổi Hợi thì tính Lục, con tuổi Tý thì quay lại Nhất… Cách tính này gọi là Bàn tay Lục nghệ, tức là 6 nghề theo thứ tự như sau:

– Canh điền: là làm nông nghiệp hoặc nghề xây dựng và các nghề lien quan tới nông nghiệp, đất đai, điền trạch…

– Canh bút: những nghề liên quan tới viết lách, như kế toán, thư ký hoặc làm quan, công chức…

– Tam phương tiện: làm những nghề về giao thong, máy móc, phương tiện, thiết kế, giao lưu (bưu chính) vi tính, điện thoại, mạng, du lịch…

– Tứ khẩu thiệt: những nghề liên quan tới lời nói: buôn bán, luật sư, ngoại giao,cố vấn, tham mưu, phát thanh viên,

– Ngũ phục dược: nghề liên quan tới thuốc trị bệnh, nghề dược, dược sỹ, tây y, lương dược (đông y)…

– Lục vị sư: làm những nghề làm thầy dạy người : thầy giáo, giáo sư, võ sư, huấn luyện viên, thầy bói, thầy tu, linh mục, mục sư…

LƯU Ý: ĐỂ CHỌN NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI DÒNG CHẢY NĂNG LƯỢNG VỐN CÓ CỦA BẢN MỆNH. Bạn nên xem luận giải LÁ SỐ tử vi kết hợp bát tự.

PHÉP BẤM ĐỘN XEM CON MÌNH CÓ PHÚC PHẦN RA SAO.

Tương tự phương pháp trên.

  1. Quyền – có chức quyền, danh vọng, địa vị.
  2. Ấn – nắm giữ những vị trí quan trọng như bí thư, hoặc con dấu (ấn tín)…
  3.  – thân lập thân, không nhờ cậy một ai, cô độc.
  4. Bần – nghèo hèn, bần tiện.
  5. Phước – được hưởng phúc ấm của tổ tiên, gặp may mắn trên đường đời.
  6. Lộc – được hưởng tài lộc, kiếm tiền dể dàng suốt đời có của ăn của để.

PHÉP TÌM NĂM SINH CON AN – CƯ

1. AN – 2. CƯ – 3. LỢI – 4. HẠI – 5. SÁT – 6. PHÁ – 7. BẠI – 8. VONG

Từ tuổi Mẹ suy ra tuổi Con, không phân biệt trai gái. Gồm 4 chữ tốt và 4 chữ xấu.

PHÉP TÍNH 12 CHỮ PHÚ – LỘC

1. PHÚ – 2. KIẾT – 3. ĐAO – 4. THƯƠNG – 5. CÔ – 6. HÌNH – 7. QUYỀN – 8. ẤN – 9. ÂM – 10. HƯ – 11. PHƯỚC –  12. LỘC.

Con trai tính theo tuổi Mẹ, con gái tính theo tuổi Ba. Gồm 6 chữ tốt và 6 chữ xấu.

PHÉP XEM TUỔI CON TỪ TUỔI BA (CHA)

1. PHÚ – 2. TƯỚC – 3. XẢO – 4. THƯƠNG – 5. QUYỀN – 6. BIẾN – 7. CÔ – 8. BẦN – 9. QUẢ – 10. THỌ – 11. HƯ – 12. ÁM

Từ tuổi Ba suy ra tuổi Con, không phân biệt trai gái

Cùng chủ đề