Báo tin chuyện tình bạn Hợp – Tan

Nhân lúc trò chuyện cùng cô bạn của tôi về sự lâu bền, thì lòng thắc mắc về tình bạn 6-7 năm của 2 bạn nữ.

DỊCH TƯỢNG BÁO TIN: THUẦN TỐN – KHUỂ – TIỂU SÚC

PHẠM VI CÂU CHUYỆN

Tôi và cô bạn mới quen đang chat chít với nhau qua Zalo. Hẹn cafe trò chuyện mà bạn ấy bận nên tôi lấy laptop ra cafe làm việc với anh bạn đối tác.

Tôi và cô bạn vẫn nói chuyện qua Zalo bình thường, hết chuyện này đến chuyện kia. Trong lúc tôi vừa bàn việc với đối tác lâu năm.

Lúc đầu tôi ngồi cùng phía, sau lại chuyển qua ngồi đối diện, mỗi thằng 1 laptop giải quyết chuyện riêng.

Ngay lúc chuyển phía ngồi thì câu chuyện với cô bạn chuyển đến đề tài tình bạn lâu dài….

Tôi ra xe lấy cây bút trong cốp xe cho bạn mượn.

LÝ DỊCH TƯỢNG LIÊN HỆ ĐẾN CÂU CHUYỆN

THUẦN TỐN: đôi bạn nữ, 2 người, nguồn thu nhập chính, ngồi cùng phía

KHUỂ: chia xa, chia tay, giúp đỡ nhau, lấy giùm cây bút, người bạn giúp đỡ bấy lâu.

TIỂU SÚC: chất chứa trong lòng, không vừa ý nhau, mỗi người một ý

DỰ BÁO SỰ VIỆC

  • Đôi bạn nữ giúp đỡ nhau lúc bế tắc.
  • Chất chứa nổi oán hận bấy lâu nay đôi bạn nữ lìa xa
  • Thời điểm lìa xa là lúc có sự tách biệt về nguồn thu nhập chính của 2 bạn.
  • Do không tiện hỏi sâu về hiện tại, có thể xảy ra một trường hợp khác: vốn trước bạn này giúp bạn kia, khi một trong 2 chưa có nguồn thu nhập ổn định. Họ sẽ tan ra (lý của Khuê: trái lìa, lợi dụng) khi mà ai nấy có nguồn thu riêng, tự lực cách sinh thì không lệ thuộc nhau nữa.
  • Khi “trúng số” có khoản thu nhập đặc biệt ắt có chia li.