Cải vận mệnh khuyết

Cải vận có được không? ĐƯỢC nhưng chuyện là thế này

Nói về vận người gặp chuyện xấu muốn hoá giải…. Ở đây mình cũng không bàn nhiều, khi bạn quan tâm và đọc bài viết này, điều tất nhiên bạn cũng đã nghe quá nhiều về 2 chữ CẢI VẬN. Cải vận hay còn gọi là cải số, đổi mệnh cách. Con người nghĩ tới […]

Cải tạo Vận Mệnh – Thay đổi Số Phận

Nếu như “Mệnh” là do Trời định trước, thì “Vận” lại nằm trong tay mỗi người. Vậy chúng ta làm thế nào để có thể cải biến vận mệnh của mình? Cuộc đời mỗi người trên thế gian đều khác nhau, có người cả đời đều cát tường như ý, mạnh khỏe trường thọ; có […]