Nhìn nhau cười cái nhé

Vì nhau mà thay đổi chứ trên đời này không ai sinh ra đã hợp nhau đâu

Trong hôn nhân, cái tôi của mỗi người quá lớn sẽ tạo nên khoảng cách trong tình cảm vợ chồng. Bởi lẽ đó, muốn hôn nhân bền vững thì cả hai phải biết thu hẹp khoảng cách đó lại, phải biết vì nhau, nhường nhịn nhau một chút. Chúng ta phải luôn nhớ lại rằng, […]