Vì sao người thông minh thực sự không bao giờ thích xã giao?

Chúng ta kiệt sức nhiều khi không phải vì công việc mà do “những cuộc xã giao vô bổ”. Tết này, ai lâu năm...