SỔ TAY GHI CHÉP

Chia sẻ

Ứng Dụng Kinh Dịch Trong Đầu Tư Chứng Khoán

Ứng Dụng Kinh Dịch Trong Đầu Tư Chứng Khoán

Sự Thật Ứng Dụng Kinh Dịch Trong Đầu Tư Chứng Khoán? – Kinh Dịch là lời khuyên đạo đức, mà sách Dịch ngày nay đã biến thể rất nhiều. Chỉ còn là những đầu sách tổng hợp cổ ngữ… thì có liên quan gì đầu tư ngày nay? – Các bạn môi giới ngay nay…

Bấm Độn Thiên Cương Đơn Giản

Bấm Độn Thiên Cương Đơn Giản

Bấm Độn Thiên Cương Đơn Giản Thiên Cương chính là 1 trong 12 vị Đô Thiên Nguyệt Tướng trong phép chọn ngày. 12 vị đó theo thứ tự là : Thiên Cương , Thái Ất , Thắng Quang , Tiểu Cát , Truyền Tông , Tòng Khôi , Hà Khôi , Đăng Minh , Thần…

Gieo Quẻ Đá Banh – Các Câu Dự Báo Trận Banh
|

Gieo Quẻ Đá Banh – Các Câu Dự Báo Trận Banh

Gieo Quẻ Đá Banh – Các Câu Dự Báo Trận Banh. Giờ: Tiệm – Vị Tế – Quan: Tỉ lệ hòa các trận cao. Giờ: Phệ Hạp – Kiển – Khuể… Dự báo bằng quẻ Dịch là một môn học ứng dụng từ lý thuyết Dịch Lý. Trong đó, dự báo kết quả các trận…

Động Tâm Là Thế Nào? Gieo Quẻ Giờ Động Tâm
| |

Động Tâm Là Thế Nào? Gieo Quẻ Giờ Động Tâm

Động Tâm là thế nào? Động trong Tâm, hay Tâm ta làm Động vật ở ngoài? Động Tâm Là Thế Nào? Động tức là nó khác với đứng yên. Căn phòng lặng yên, đột nhiên nghe tiếng động, gọi là có động. Khi mọi người trong quán cafe ai cũng nói chuyện, chỉ một bạn…

Quân Sư Ngày Nay
|

Quân Sư Ngày Nay

Quân sư không còn là khái niệm mới trong lĩnh vực kinh doanh. Đối với các nhà quản lý hay sếp trẻ, quân sư là người không thể thiếu, vì nhân vật này là cách tay phải đắc lực giúp “đầu tàu” ứng phó trên thương trường cạnh tranh khốc liệt. Tìm kiếm quân sư…

LÝ DUYÊN KHỞI, PHÁP DUYÊN SINH – Thích Nữ Hằng Như

LÝ DUYÊN KHỞI, PHÁP DUYÊN SINH – Thích Nữ Hằng Như

Lý Duyên Khởi gốc từ tiếng Pàli là “Paticca Samuppàda Dhamma”, dịch là “tuỳ thuộc phát sinh, nương theo các duyên mà sinh“. Tiếng Anh dịch là Dependent origination. Lý là nguyên lý hay định lý. Duyên là điều kiện. Lý Duyên Khởi có nghĩa là: “Tất cả những hiện tượng thế gian khởi lên là do nhiều điều kiện hay nhiều nhân nhiều duyên mà được thành lập.” hay nói ngắn gọn: “Lý Duyên…