dịch lý học

Dịch lý học Việt Nam – Xuất phát từ việc nghiệm chứng những công việc hàng ngày của bản thân, mở rộng ra đến bạn bè tôi ghi nhận lại nhiều trường hợp đúng sai để người sau có thêm tài liệu nghiên cứu.  Đúng không kiêu, Sai đừng nản. Sau ngàn lần vô tư nghiệm chứng, chịu khó ghi chép tôi tin chắc bạn cũng như tôi lúc này, thông suốt nhiều điều thú vị của cuộc sống.

Dịch lý học Việt Nam

Kinh truyền Hồng Lạc

Từ thập niên 60, nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam như Cụ Xuân Phong Nguyễn văn Mì, GS Lương Kim Định, GS Hà Văn Tấn,… đã phát triển Dịch lý Việt Nam và coi đó như “sản phẩm sáng tạo của nền văn hiến Âu Lạc”.

Nhã bắt đầu ghi chép lại những trường hợp nghiệm chứng đúng sai từ năm 2018. Với mong muốn để lại chút kinh nghiệm cho người sau tiếp bước.

DỊCH CHUYỂN CÀN KHÔN THÔNG DIỆU LÝ,

KINH TRUYỀN HỒNG LẠC THẤU HUYỀN CƠ