DỊCH LÝ HỌC VIỆT NAM

Dịch lý học Việt Nam – Xuất phát từ việc nghiệm chứng những công việc hàng ngày của bản thân, mở rộng ra đến bạn bè tôi ghi nhận lại nhiều trường hợp đúng sai để người sau có thêm tài liệu nghiên cứu.  Đúng không kiêu, Sai đừng nản. Sau ngàn lần vô tư nghiệm chứng, chịu khó ghi chép tôi tin chắc bạn cũng như tôi lúc này, thông suốt nhiều điều thú vị của cuộc sống.

Dịch lý học Việt Nam

Kinh truyền Hồng Lạc

Từ thập niên 60, nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam như Cụ Xuân Phong Nguyễn văn Mì, GS Lương Kim Định, GS Hà Văn Tấn,… đã phát triển Dịch lý Việt Nam và coi đó như “sản phẩm sáng tạo của nền văn hiến Âu Lạc”.

Nhã Thanh bắt đầu ghi chép lại những trường hợp nghiệm chứng đúng sai từ năm 2018. Với mong muốn để lại chút kinh nghiệm cho người sau tiếp bước.

“Kinh” có thể hiểu là lời dạy bảo của Thần Phật, Thánh nhân, để điểm hóa cho con người, để con người thông qua sự tu học, khám phá ra bí ẩn của sinh mệnh, khai ngộ và quay trở về, vì cõi trần này vốn luôn được xem là cõi tạm.

“Dịch” không chỉ đơn giản là sự chuyển động và biến hóa của các quẻ. Có thể hiểu “Dịch” là biểu thị cho quá trình phát triển của mọi sinh mệnh, vạn sự vạn vật trong vũ trụ bao la này, từ lúc khởi nguyên cho đến lúc kết thúc; tuần hoàn theo một quy luật trong cái quy luật lớn nhất gồm hết thảy mọi thứ trong vũ trụ – chính là cái mà Lão Tử gọi là Đạo, Phật gọi là Pháp.

DỊCH CHUYỂN CÀN KHÔN THÔNG DIỆU LÝ,

KINH TRUYỀN HỒNG LẠC THẤU HUYỀN CƠ

1 2 3 4 5 7 8 9 10