Category: Cách Luận Giải Quẻ Dịch – Giải Quẻ Kinh Dịch

Cách Luận Giải Quẻ Dịch do Nhã Thanh Dịch Học Sĩ nghiệm chứng và phát triển. Đây là chuyên mục ghi nhận lại những nghiệm chứng đó. Sai nói sai, đúng nói đúng đào sâu nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

CÁCH LUẬN QUẺ DỊCH 64 QUẺ

cách luận giải quẻ dịch

GIEO QUẺ TÌM ĐỒ 

Tìm đồ bằng quẻ Dịch là một đề tài thú vị, thách thức bao người học Dịch. Chỉ điểm chính xác vị trí vật cần tìm là đỉnh cao, nó vượt qua dự đoán, điều kiện Nếu – Thì (theo cách luận quẻ Nhân Quả).