GIẢI QUẺ KINH DỊCH - DỊCH LÝ BÁO TIN - VOTHANHNHA.COM

Category: Giải Quẻ Kinh Dịch

Giải quẻ Kinh Dịch. Chuyên mục ghi lại những trường hợp biện chứng bằng Dịch Lý. Cách giải Kinh Dịch theo Nhã Thanh Dịch Học Sĩ.

Thông qua 64 quẻ kinh dịch luận giải vạn sự cát hung, thuận nghịch bằng cách gieo quẻ

GIẢI QUẺ KINH DỊCH

giải quẻ kinh dịch

Là một cố vấn, tôi không ngừng rèn luyện bản thân, tìm kiếm giới hạn cho “môn đệ” yêu quý. Giúp đỡ những con người khao khát kinh doanh đạt thành quả tối đa.

  • Diên niên: Mọi sự ổn định
  • Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn
  • Thiên y: Gặp thiên thời được che chở
  • Phục vị: Được sự giúp đỡ
  • Tuyệt mệnh: Chết chóc
  • Hoạ hại: Nhà có hung khí
  • Lục sát: Nhà có sát khí
  • Ngũ quỹ: Gặp tai hoạ

Thời nào cũng thế, việc tu thân, hay phát triển bản thân luôn là việc hệ trọng nhất và cơ bản nhất của mỗi con người trước khi có thể làm tốt những việc khác. Triết gia đã thốt lên: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.” hay “Mỗi ngày là một mặt trời mới.” Không cần phải là một nhà triết học thì chúng ta mới nhận thấy rằng cuộc sống là không ngừng thay đổi và vận động, dòng chảy ấy cứ thế trôi qua mà không cần quan tâm xem chúng ta có muốn hay không.