Dự báo chuyện tình duyên 2 bộ quẻ cùng một hiện tượng

Ngồi cafe nói chuyện tình bạn tôi. Có mấy đứa con nít vào quán, bạn tôi lại nhắn tới lần đầu gặp nhau cũng có mấy đứa con nít. Đúng lúc cậu ấy nhận được tin nhắn từ người yêu gửi cho hàng loạt hình… rồi cậu ấy thắc mắc chuyện tình duyên trăm năm

DỊCH TƯỢNG BÁO TIN

Dùng 2 dịch dượng cùng luận đoán. Bởi có sự ứng sự kiện

PHẠM VI CÂU CHUYỆN

Cafe trò chuyện với tôi, trong khung cảnh tương tự như lần hẹn hò đầu tiên của cậu ấy, mấy đứa bé chạy tới lui. Cùng lúc cậu bạn nhận được tinh nhắn từ người yêu. Cô này người Công giáo.

Có anh bạn bàn kế bên nói chuyện với Sơ (công giáo) về chuyện gì đó cần giúp đỡ.

Tôi có việc phải ra về sớm, chưa kịp giải quẻ cho bạn.

LÝ DỊCH TƯỢNG LIÊN HỆ ĐẾN CÂU CHUYỆN

DỊCH TƯỢNG THỨ NHẤT

KIỂN: ngăn cản, lọc cafe, ngăn sông cách núi, kiên nhẫn, kiên quyết

VỊ TẾ: chưa xong, chuyện lỡ dỡ

TỶ: Việc riêng, chọn lọc, chọn lựa, cái chính yếu, uống cafe

DỊCH TƯỢNG THỨ 2 

TỶ: Chuyện riêng, tôi có chuyện riêng phải về nhà

BÁC: Tôi có việc phải đi

TỤY: Tụ tập, nhóm họp, mấy đứa con nít vui chơi

DỰ BÁO SỰ VIỆC

  • Chuyện tình này ví như ngồi đợi cafe. Gặp nhau rồi nhưng vẫn chưa xong, ngồi đợi ép cafe xong rồi mới được thưởng thức. Nên cứ từ từ vậy.
  • Vốn trước đường ai nấy đi, nhà ai nay ở nay sẽ về cùng chung nhà. Tỷ đây còn chỉ sự nghiệp riêng, của riêng được Tụy là tích tụ.