Category: Gieo Quẻ Kinh Dịch

Gieo Quẻ Kinh Dịch là một phương thuật của triết học Đông Phương, rất hiệu nghiệm trong các vấn đề: quyết sự hoài nghi, định điều do dự, xem mệnh đoán vận.

DỊCH là lý thuyết Âm Dương

Đứng từ góc nhìn của con người chúng ta sẽ thấy:
CÁI HIỆN RA – CÁI KHÔNG HIỆN RA
Cái nhìn thấy – Không nhìn thấy

học gieo quẻ

Quan sát ĐỒNG XU 2 MẶT XOAY, cái nhìn thấy sẽ dần chuyển thành không thấy, và ngược lại. Mỗi mặt ta nhìn thấy chính là hình ảnh 1 Quẻ trong 64 Quẻ ~ 64 Bộ Mặt của sự thay đổi, biến hóa. Quy luật tự nhiên chính là BIẾN HÓA LUẬT. Và Dịch Lý Học (môn học nghiên cứu SỰ BIẾN HÓA) xưa nay chỉ xét 64 bộ mặt. 64 đã quá nhiều, mấy khi ứng dụng được hết?

KINH DỊCH là lời khuyên răng được viết dựa trên luật biến hóa (DỊCH) để con người thời ấy sống sao cho phải đạo lý.
MỆNH LÝ HỌC như Tử Vi, Bát Tự… nghiên cứu sự BIẾN HÓA (DỊCH) trong hành trình một đời người
PHONG THỦY là môn ứng dụng LÝ BIẾN HÓA để cải tạo KHÔNG GIAN SỐNG hài hòa THIÊN – ĐỊA – NHÂN.
DỰ BÁO HỌC là dựa vào LÝ BIẾN HÓA trong sự việc, sự tình mà ta có những tiên đoán – Gieo Quẻ Kinh Dịch

 

gieo quẻ kinh dịch