Đang kinh doanh Spa muốn năm sau làm quán Trà thêm thu nhập | Quẻ Vị Tế – Ký Tế – Giải

Em chào anh Nhã. Em xin được đặt câu hỏi mong được giúp đỡ ạ.

– Sự việc là: sau này em muốn mở 1 quán trà nhỏ.

– Tình trạng hiện tại: em đang kinh doanh spa nhưng khách lúc có lúc không, doanh thu rất kém…

– Dự tính : nếu xem quẻ dc em muốn năm sau mở quán vào tháng 2. Vẫn duy trì công việc cũ