Hay tin người bạn bệnh ung thư, người biết Dịch Lý xử lý sao đây?

Có thể bạn cũng thích...