MÔN HỌC GIEO QUẺ QUYẾT ĐỊNH – KINH DỊCH DỰ BÁO

Học Gieo Quẻ để bạn vén màn bí mật, mở ra ẩn tình giúp mình, giúp người cùng nhau phát triển.

HỌC GIEO QUẺ ONLINE – OFFLINE

Nếu có điều kiện nên học trực tiếp, nghiệm lý sự việc với thầy ở TP.HCM. Thời lượng 2 buổi lý thuyết – 3 buổi thực hành. Được vào nhóm học online, xem tất cả video bài học.

– Khóa học online qua nhóm Zalo hoặc Facebook, mỗi nhóm 5-7 bạn, trao đổi thoải mái, hỏi mọi chủ đề không giới hạn. Học online 45 ngày tham gia nhóm, và gọi trực tiếp thầy.

.