Đạo Của Người Quân Tử

học KINH DỊCH

Học Kinh Dịch Tri Thiên Mệnh, học cách luận đoán sự việc, cách ứng xử, phân thế, ứng dụng giao dịch, môi giới, ký kết. Học cách thuận tự nhiên, thuận việc ta – việc người cùng thuận lợi.

KINH là sách?

“Kinh” có thể hiểu là lời dạy bảo của Thần Phật, Thánh nhân, để điểm hóa cho con người, để con người thông qua sự tu học, khám phá ra bí ẩn của sinh mệnh, khai ngộ và quay trở về, vì cõi trần này vốn luôn được xem là cõi tạm.

DỊCH phải là sự dịch chuyển không?

“Dịch” không chỉ đơn giản là sự chuyển động và biến hóa của các quẻ. Có thể hiểu “Dịch” là biểu thị cho quá trình phát triển của mọi sinh mệnh, vạn sự vạn vật trong vũ trụ bao la này, từ lúc khởi nguyên cho đến lúc kết thúc; tuần hoàn theo một quy luật trong cái quy luật lớn nhất gồm hết thảy mọi thứ trong vũ trụ – chính là cái mà Lão Tử gọi là Đạo, Phật gọi là Pháp.

THUẬN THIÊN

Thường bạn nghe nói là: TẬN NHÂN LỰC TRI THIÊN MỆNH ?

Nhưng với NGƯỜI HỌC DỊCH thì TRI THIÊN MỆNH rồi sẽ TẬN NHÂN LỰC. Vì hiểu được lẽ Thời Trời mà ứng biến theo, hiểu là Thuận Thiên. 

Biết THIÊN thế nào mà Thuận?

Thiên Cơ máy động trong Nhân Cơ
Khi ta khởi sự tạo tác một việc gì nếu thấy lòng đắn đo, lưỡng lự, lo ngại, không yên… gọi là “Thiên Cơ máy động trong Nhân Cơ” (Bộ máy khách quan thông giao cảm ứng với bộ máy chủ quan của ta) là lúc ta cần sử dụng Lý Dịch để hiểu biết sự Hóa Thành ra sao, nhằm có sự chuẩn bị, né tránh, giảm bớt mọi rủi ro, thành – bại trong cuộc sống.
Dịch Lý là lý của Biến Hóa – Hóa Thành của Vạn Hữu, nên mọi động tĩnh sống động của muôn loài vạn vật đều được nhận biết qua Lý Dịch. Nên người học Dịch có thể  “thông dịch tiếng nói của thượng cầm hạ thú” qua Sự “Động – Tĩnh”  thường ngày trong cuộc sống.
Để nhận biết sự động và tĩnh ta áp dụng quy tắc “Đồng lấy dị mà luận – Dị lấy đồng mà quy”: Khi sự giống nhau nhiều thì ta lấy điểm khác biệt mà luận – Khi sự khác nhau nhiều thì ta lấy điểm giống nhau mà chọn. Sự diễn biến thường hằng mỗi ngày như mọi ngày thì gọi là Tĩnh, và trong sự tĩnh đó bỗng nhiên có một ngày xảy ra chuyện khác thường thì ngày đó gọi là Động.
Ví như anh A mỗi ngày làm việc đều đặn bình thường, nhưng có một ngày bỗng nhiên cảm thấy lòng bất yên, khó chịu, lo lắng …thì gọi là Động
Ví như thường ngày con cái ta cũng cẩn thận ngoan ngoãn, bỗng nhiên có một ngày nó đụng cái gì cũng đổ bể thì ngày đó gọi là Động.
Ví như ta có người thân quen thường ngày ăn nói cũng tử tế bình thường bỗng nhiên có một ngày phát lên nói một câu nghe lạ tai vui vẻ khác thường thì gọi là Động.
Ví như ta có một nhân viên có tính năng động vui vẻ, bỗng nhiên có một ngày anh ta trầm lặng hẳn, không nói gì đến ai thì gọi là Động.
Ví như bầu trời thường ngày cũng bao vì sao nhấp nháy lung linh bỗng nhiên đêm nay có một vì sao băng, xẹt xuất hiện thì gọi là Động.
Ví như con Lu vật nuôi trong nhà thường ngày khi ta về nó chạy ra mừng vui vẫy đuôi quấn quýt, nhưng hôm nay ta về nó lại sủa khác thường xem ta như người xa lạ thì gọi là Động.
Ví như ta đang ngồi làm việc trong nhà bình thường như mọi ngày bỗng nhiên hôm nay có con thằn lằn rơi xuống trúng ta giật mình thì gọi là Động.
Khi có những hiện tượng Động Tĩnh như trên, dân gian còn thường gọi là điềm thì là lúc ta cần lấy Quẻ Dịch để “thông dịch tiếng nói của Tạo Hóa” đã mượn những hiện tượng Động Tĩnh trên để nhắn nhủ đến chính người đó hoặc cho tập thể nào đó một điều hung (xấu) hay cát (tốt) nhằm cho ta có sự chuẩn bị đón nhận hay né tránh…
Dịch Lý Việt Nam
trích tài liệu

bạn muốn học KINH DỊCH?

Chương trình dạy trực tiếp 1-1 theo khả năng của từng học viên. Chỉ cần bạn yêu thích là được.
*** LƯU Ý: Nhã sẽ gặp bạn cafe trao đổi, định hướng ứng dụng sau khi học.
Ví dụ: Nhu – Tỉnh
Vào giờ Nhu Tỉnh, mọi người đang trông chờ người nhà về, ta nói phải đến quá 21h rồi mới quyết định, quả nhiên đến 21h05p thì người đó mới về, vì lúc đó ta biến ý nó bị chờ đợi (Nhu) ở miền sâu (Tỉnh) tức bị kẹt phải chờ đợi xe (Nhu) ở Bắc Mỹ Thuận (Tỉnh).
Nói về lý số thì cái số lý của Nhu đang động. Phải chờ đợi (Nhu) cho “Cực của Cực Nhu động”, tức chờ cho hết giờ Nhu nghĩa là phải chờ cho qua 21h đêm nay thì cái sự tĩnh mịch vắng người đó (Tỉnh) mới động. Khi nào Tĩnh Động thì người đó mới về. Hết Nhu thì để Tỉnh đó vậy.
Dịch Lý Việt Nam
trích tài liệu
Lột trần Chơn Giả
Nhờ Dịch Lý Báo tin ta dùng Việt Ngữ thông dịch tiếng nói của Vũ Trụ, ta phối trí những Động Tĩnh nhỏ nhất, gần nhất để biết những sự vật việc lớn lao hơn, xa xôi hơn, nhất là để Lột Trần Chơn Giả. Biết rõ việc làm ăn động tĩnh của mình mà hóa ra biết thật rõ Chơn Giả Động Tĩnh ở Thiên Hạ Sự.
Như vào giờ Lữ – Tấn ta được tin có nhiều người nước ngoài đến nước ta dự định hợp tác Kinh tế. Người đời nói Khách đến mà Dịch cũng nói Khách đến (Lữ – Tấn) thì lẽ dĩ nhiên tin tức ấy là chính xác và có thật. Đó là phép tắc Lột Trần Chơn Giả ở cõi Đời Đạo – Đạo Đời này.
Ta lại thấy Đằng Xà động mà Đằng Xà là linh điện, là ma lanh, tinh khôn, quỷ quái lắm. Ta Hội Ý chuyện tuy vậy nhưng chẳng có gì đáng lo cho Đất nước cả vì dù sao đám quỷ quyệt kia cũng chỉ là Khách (Lữ), ngoại cuộc so với nền Kinh tế Quốc dân. Họ còn là thứ yếu là Lữ là ở đậu là ghé tạm, vì Tấn là đến để rồi đi.
Ta cũng liền hội ý với chuyện Xà lan cạp đất nhà ta, đất bị cạp nhưng ít thôi. Vả lại nhà mà có nhiều Khách một lượt thì nhà ấy thoát khỏi cảnh Nô lệ… tỷ như Miến Điện xưa kia, nên ta cho tượng này là tốt, tốt trong phạm vi Bị Xâm lăng mà không được; nghĩa là Đất nước chẳng đến nỗi nào.
Dịch Lý Việt Nam
trích tài liệu

Học Kinh Dịch bắt đầu từ đâu?

mời bạn xem video này!

học kinh dịch

Cố vấn kinh doanh

Mentoring là một mối quan hệ lâu dài nhằm tập trung hỗ trợ phát triển sự nghiệp của Mentee (người được tư vấn). Steven Thanh đang làm việc với vai trò Cố Vấn – Mentor tìm kiếm Mentee

Tôi bắt đầu áp dụng Marketing vào Kinh Doanh Online từ những năm 2009. Được mất, bại thành cũng không ít hơn ai.

Khuyến khích bạn hãy tạo ra nguồn thu nhập thứ 2, 3… từ online… trước khi cái hiện tại của bạn không thể hoạt động tiếp.

Đứng trước những quyết định quan trọng, tôi cần thêm dữ kiện, Kinh Dịch giúp tôi có thêm dữ kiện đưa ra quyết định chuẩn xác hơn.

Kinh Dịch ghi lại những quy luật tự nhiên, vì vậy thuận theo tự nhiên mà hành động. Sau này, những kế hoạch kinh doanh tôi xây dựng cũng dựa theo thuyết thuận tự nhiên mà làm nên.

Tiền nhân ứng dụng

Trong Mai Hoa Dịch Số có câu chuyện như sau: Buổi tối giờ Dậu (17 giờ – 19 giờ) của một ngày mùa đông, Thiệu Ung vừa mới đốt lò sưởi ấm, liền có người đến gõ cửa nói muốn mượn đồ. Thiệu Ung gieo một quẻ, nhận được quẻ Càn ở trên, quẻ Tốn ở dưới, tức là vật kim mộc.

Con trai của Thiệu Ung đoán định là cái cuốc. Thiệu Ung nói, từ quẻ tượng mà suy, thì nói rìu hay cuốc đều đúng cả. Nhưng nếu theo đạo lý mà nói, buổi tối sao lại dùng đến cuốc? Vậy nên tất nhiên là vị khách đến mượn rìu, vì rìu mới có thể chẻ củi sưởi ấm.

Dùng lý của quẻ Tượng để suy luận biến hóa của sự vật, hẳn sẽ có sự khác biệt hoặc đôi lúc không chuẩn xác, vậy nên Mai Hoa Dịch Số còn được gọi là “Tâm Dịch”. Ý của “Tâm Dịch” là cần phải dựa theo tinh thần, tâm linh để cảm nhận, phán đoán dịch số.

Tôi dụng Dịch như thế nào?

Trước khi gặp khách, bạn chắc cũng như tôi? Google, hỏi thăm người quen,… về nhân vật mình sắp gặp. Hình dung xem lát nữa câu chuyện bắt đầu thế nào, kéo dài bao lâu, đạt được những mục đích gì?…?

Sau khi biết thêm Dịch và đưa vào ứng dụng, ta sẽ có thêm dữ kiện về người sắp gặp. Điều này giúp gia tăng tỉ lệ thành công, cũng như giảm bớt những cuộc gặp không hiệu quả.

học kinh dịch

Không gì là “huyền bí” tất cả là Khoa Học.
Sử dụng Kinh Dịch như một công cụ hỗ trợ đưa ra quyết định, lập kế hoạch.

Truyền thuyết là vậy, sách viết nhiều, nhưng ta cần hiểu cho hợp thời đại.

Học hiểu 64 quẻ Kinh Dịch. Lý luận 64 dạng biểu hiện bộ mặt vũ trụ

Gieo quẻ theo thời gian
Gieo quẻ theo tên
Gieo quẻ theo số

Phương pháp gieo quẻ ĐỒNG ỨNG

Kiểm soát hiện tượng, sự việc trước mắt

Nghiệm chứng, sửa bài nâng cao khả năng phán đoán.

Tuỳ vào bối cảnh, mong muốn từng học viên, thầy sẽ định hướng cách ứng dụng phù hợp.

Học phí ?

Học 4 buổi căn bản. Sau đó là những buổi nghiệm chứng thực tế.

Học phí mỗi buổi từ:

0đ – 8.860.000đ

  • Học phí cụ thể tùy vào mong muốn học tập của bạn, hoàn cảnh hiện tại,… sẽ trao đổi trong buổi cafe nhé!
  • MIỄN PHÍ cho nhà sư, cha sứ, đạo sĩ… những bạn học dịch hành Y.

ĐĂNG KÝ HỌC

HỌC VIÊN ƯU TÚ HỌC KINH DỊCH