HỌC PHONG THỦY NHẬP MÔN

Tự Kiểm Tra Nhà Của Mình và Lựa Chọn Nhà Như Ý
(Đây là một khóa học cấp tốc, nên phù hợp cho bạn nào có chút căn bản về Âm Dương Ngũ Hành)

Thực Hành Phong Thủy

NỘI DUNG HỌC
Ngày 01: Khái niệm Âm Dương Ngũ Hành
Ngày 02: Hiểu về Cung Mệnh của bản thân
Ngày 03: Trường Phái Bát Trạch tổng luận
Ngày 04: Xét một căn nhà theo quan điểm Bát Trạch
Ngày 05: Trường Phái Huyền Không Phi Tinh
Ngày 06: Hướng dẫn dùng app (phần mềm) tính nhanh các tinh bàn
Ngày 07: Xét một căn nhà theo quan điểm Huyền Không Phi Tinh
Ngày 08: Lưu ý về bàn thờ: gia tiên, ông táo, thổ địa, thần, phật…
Ngày 09: Những thuật hóa giải đơn giản, ít tốn kém
Ngày 10: Tổng kết – Đúc kết kinh nghiệm

HÌNH THỨC HỌC ONLINE