Category: KINH DỊCH

Kinh Dịch, Học Kinh Dịch ở TpHCM. Học Kinh Dịch ở đâu? Kinh Dịch để làm gì? Dạy Kinh Dịch Online. Học Kinh Dịch bắt đầu từ đâu? Mất bao lâu thì học xong ?


kinh dịch

Nhã Thanh – Kể Về Hành Trình Phong Thủy Kinh Dịch

Học Kinh Dịch Online

“Chấn” tượng trưng cho mùa xuân, phương đông. Mặt trời mọc từ phương đông chiếu lên vạn vật, chúa tạo ra vạn vật bắt đầu từ quẻ chấn.

“Tốn” tượng trưng cho ranh giới giữa xuân và hạ, phương đông nam. Quẻ tốn làm cho vạn vật sinh trưởng đầy đủ, làm cho vạn vật phân biệt rõ ràng.

“Ly” tượng trưng cho mùa hạ, đại biểu phương nam, chứng tỏ ngày đang ban trưa, phương nam chiếu rọi làm cho vạn vật hiện rõ.

“Khôn” tượng trưng cho mùa cuối hạ sang thu, đại biểu phương tây nam. Nó tượng trưng cho quả đất nuôi dưỡng vạn vật.

“Đoài” tượng trưng cho mùa thu, đại biểu cho phương tây, khiến cho vạn vật ra hoa kết quả, vui mừng.

“Càn” tượng trưng ranh giới giữa thu và đông, đại biểu cho phương tây bắc. Vì sự cạnh tranh xen nhau giữa sáng và tối, âm và dương mà có hiện tượng đấu tranh.

“Khảm” tượng trưng mùa đông, đại biểu cho phương bắc và nước. Lấy hình tượng nước chảy không ngừng để biểu hiện sự lao khổ, vất vả. Mặt trời lúc đó cũng chìm ẩn, mặt đất u ám, vạn vật mệt nhọc, nên nghỉ ngơi.

“Cấn” tượng trưng ranh giới mùa đông và mùa xuân, đại biểu cho quẻ cần xuất hiện ở phương đông bắc, trời vừa ló rạng, u ám sắp qua, ánh sáng sắp đến, vạn vật sinh thành, kết thúc một vòng, đồng thời vòng mới sắp bắt đầu. Cho nên nói, quẻ Cấn kết thúc tất cả. Đúng như thuyết quái của Dịch nói : “Quẻ Cấn ở đông bắc, vạn vật kết thúc mà cũng là bắt đầu”.