Bát Tự

Dụng Thần Là Gì? Dụng Thần Bát Tự Và Dụng Thần Trong Dịch Lý Học
| |

Dụng Thần Là Gì? Dụng Thần Bát Tự Và Dụng Thần Trong Dịch Lý Học

Dụng Thần Là Gì? Được các bạn đang nghiên cứu môn Mệnh Lý Bát Tự tìm lời giải. Lá số bát tự đó thì dùng Dụng Thần nào? Có một phương pháp diễn giải mà tôi được học trong bài SỰ ĐẶT TÊN (Dịch Lý Việt Nam). Từ ngữ là neo ý, ý người đặt…