Nhiều lúc ngẫm nghĩ: Học hành cho lắm không biết đêm nay bắt đội nào? Tài hay xỉu? Mai thức giấc vào lệch mã nào?

Có thể bạn cũng thích...