Sổ tay ghi chép • VÕ THANH NHÃ - CỐ VẤN CEO - CHIẾN LƯỢC MARKETING