LƯU Ý VỀ VIỆC ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ ĐỔI VẬN

>>> đây mới là sự thật, sự thật phải là 4 mặt (tứ tượng) như hình này. Phân tích sâu còn hiện 64 mặt nữa (bạn có căn bản dịch học sẽ hiểu)

…đôi lời về việc đổi số cầu đổi vận.Dựa vào số biết vận người. Nhã đây mượn số biết được vận trình hiện tại của người muốn xem.

…Đổi số vận chưa chắc đổi, mọi thứ lúc đó nghịch, giống như chuyến xe lửa đổi đường ray. Cũng có người vừa đổi số bị sốt lạ thường (năng lượng thay đổi). Có người bị xui khiến bỏ số đó đi…mèo lại hoàn mèo

….Người vốn có mệnh lý đó, có số tiên thiên đó mà vì nghiệp lực, duyên khởi xui khiến qua cái số gian truân cũng vì trả cái nợ đã vay trước đó. Trường hợp này mượn lực của số (sóng điện thoại) để tác động giúp họ sáng trí mà quyết định nhanh qua cảnh khổ

….Người vốn có số phải cực nhọc mới thành, phải đương đầu mọi việc vì mệnh là lãnh đạo, phải có thử thách. Thế mà ai đó tư vấn cho cái số sướng, cái cung hưởng thụ thì thôi rồi cưng ơi ^^