Hẹn Ngày Mây Cùng Gió [Nhã Thanh Trân]

Một chút than lòng mây với gióTự hỏi lòng em còn đó khôngBởi một chữ chờ ta ghi khắcĐến nay tròn vẹn một năm...