TUYỂN DỤNG • VÕ THANH NHÃ - STEVEN THANH
Tuyển Team 9X – 2000

Dù có làm việc ở đâu, thì cũng hãy nhớ những nguyên tắc này: Nguyên tắc 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười. Nguyên tắc 2: Vào một đơn vị làm việc, đừng chỉ … Xem tiếp

0