Xem quẻ Câu Cá – quẻ Thủy Lôi Truân – Tổng kết nghiệm lý quẻ sự việc câu cá sáng chủ nhật tại quận Bình Thạnh, HCM

Sáng chủ nhật ngày 31.05.2020 bạn Duy Ngọc có hẹn tôi cafe sáng học Dịch Lý Căn Bản. Chúng tôi đến quán cafe khu Bình Lợi quận Bình Thạnh, bờ sông thoáng mát có nhóm người câu cá.

Bắt đầu với Bát Quái Tiên Thiên – Hậu Thiên… thì người câu cá gần bàn chúng tôi dính cá, kéo lên cần câu vướng vào cây là cá rớt…mất hic! Tưởng ăn vào rồi mà…thật đáng tiếc cho bạn ấy! Nhân sự việc đó thì Duy Ngọc hỏi tôi xem thử ai sẽ là người câu được cá?