Gieo Quẻ Hỏi Việc là khi có THẮC MẮC – HOÀI NGHI muốn biết thì GIEO-QUẺ-LUẬN-GIẢI. QUYẾT SỰ HOÀI NGHI, ĐỊNH ĐIỀU DO DỰ

Quẻ Kinh Dịch bao gồm 64 quẻ, có xuất phát từ 8 quẻ Bát Quái, mỗi quẻ có 6 vạch.

Tư vấn giúp bạn nhận diện, giải quyết các vấn đề như sau:

  • Tri thiên mệnh để tận nhân lực.
  • Tình huống phân vân chưa biết quyết định lựa chọn nào cho tốt?
  • Định sự chân giả.
  • Biết ý người.
  • Hướng giải quyết tình huống vấn đề.
  • Chọn ngày giờ tốt để khởi sự. ……..v.v và v.v

Tình thế ép buộc ta phải

hi sinh cái này

để được cái kia.

Nhưng có biết chắc là

mất cái này sẽ được cái kia?

Cái nào nên mất?

Cái nào sẽ được?

GIEO MỘT QUẺ

ĐỊNH ĐIỀU DO DỰ

gieo quẻ hỏi việc
gieo quẻ hỏi việc

Gieo quẻ tìm đồ mất

gieo quẻ hỏi việc

Luận giải sim số

Nhã vẫn giữ quan điểm: đổi sim số điện thoại, không giúp ích gì cho bạn đổi số phận đâu nhé!

THẾ THÌ XEM SIM SỐ ĐỂ LÀM GÌ?
– Cơ sở lý luận ở đây: nếu bạn có đánh bài, hay đánh cờ, hay nghiệm lại đường đời của bạn xem… khi bạn không gặp may thì cầm lá bài nào cũng cảm thấy xấu đúng không? Dù cầu ra lá đẹp đi nữa bạn vẫn thua.

>>> Thì sim số cũng vậy, thời vận bạn thế nào thì sẽ ứng năng lượng, chọn sim ứng vậy luôn. Nhã dùng học thuật phân tích sim bạn đã chọn, luận đoán ra phần nào hoàn cảnh hiện tại của bạn.
Sau đây là một số nghiệm chứng:
gieo quẻ hỏi việc
gieo quẻ hỏi việc
gieo quẻ hỏi việc
gieo quẻ hỏi việc

12 điều LƯU Ý KHI GIEO QUẺ HỎI VIỆC.

SAI QUY ĐỊNH SẼ KHÔNG TRẢ LỜI

03 BƯỚC GIẢI QUẺ

gieo quẻ hỏi việc
01.

CÂU HỎI

Suy nghĩ thật kỹ vấn đề muốn hỏi.

02.

HẸN GIỜ

Sau khi tiếp nhận vấn đề, thầy sẽ hẹn giờ gặp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Email, Zalo, Facebook...

03.

LUẬN GIẢI

Quẻ Dịch sẽ gợi ý hướng giải quyết. Kết hợp sự việc cụ thể mà luân giải.