GIEO QUẺ HỎI VIỆC

Gieo Quẻ Hỏi Việc là khi có VIỆC cần hỏi (muốn biết) thì GIEO-QUẺ-LUẬN-GIẢI.

CẢNH BÁO! Quyết định làm hay không? Đi hay ở? Tiến hay lùi là ở bản thân bạn. Không ai thay bạn quyết định được. Quẻ Dịch Dự Báo hiểu như Dự Báo Thời Tiết. Ngày mai nắng đẹp hay mưa giông? Ta muốn tắm mưa hay tắm nắng là tùy ở lòng ta.

GIEO QUẺ LUẬN GIẢI là gì?

1. Tri thiên mệnh để tận nhân lực. Nghe lạ nhưng thật, biết được lợi thế của mình mà hành động vẫn hơn là “cố quá trong mù mịt thành quá cố”.

2. Tình huống phân vân chưa biết quyết định lựa chọn nào cho tốt?

3. Định sự chân giả. Thời buổi nhiều mô hình Ponzi ra đời, lấy tiền người sau trả tiền người trước; các dự án đầu tư lãi cao đầy hoài nghi…

4. Biết ý người. Nên hợp tác, nên tuyển dụng. Bố trí đội nhóm, nhân sự…

5. Hướng giải quyết tình huống vấn đề. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng lòng lại muốn đẹp đôi đường.

6. Chọn ngày giờ tốt để khởi sự, khai trương

GIEO QUẺ ĐÚNG KHÔNG?

Mỗi lần nghiệm chứng tôi có viết bài luận đăng trong mục NGHIỆM CHỨNG

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI GIEO QU

Xác định việc muốn hỏi. Câu hỏi càng cụ thể sẽ nhận được trả lời chính xác. Kinh Dịch được cấp bậc quản lý tin dùng bởi tính logic đưa ra quyết định đúng đắn.

Ví dụ, hỏi “Tôi có sẽ giàu hay không?” thì thật quá mù mờ, mơ hồ. Tốt nhất hãy hỏi “Tôi có sẽ thành công trong công việc ABC hay không?” hoặc “Tôi có sẽ giàu được nhờ làm công việc này không?”.

Cũng vậy, nên tránh những câu hỏi mang tính chất “hàng hai” (đưa ra hai chọn lựa). Việc hỏi rằng tốt nhất nên đi về hướng đông hay hướng tây không phải là một câu hỏi đúng.

Nên hỏi “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi về hướng đông?”

Sau đây là một vài câu hỏi mẫu thể hiện khung sườn chính xác cần thiết:

Nếu làm công việc ABC này, kết quả sẽ ra sao?

Trong tình hình này, có phải tốt nhất là nên tiến hành dự án ABC không?

Trong bao nhiêu ngày (tuần, tháng, năm) thì sẽ có thể hoàn thành được công việc ABC này?

3 BƯỚC TIẾN HÀNH GIEO QUẺ HỎI VIỆC

gieo quẻ hỏi việc
01.

CÂU HỎI

Đưa ra câu hỏi cần hỏi
Hỏi việc khác lại gieo quẻ khác. Tối đa hỏi 3 việc. Người hỏi cần chọn lọc kỹ vấn đề cần hỏi trước khi gặp thầy.

02.

GIEO QUẺ

Thầy sẽ tiến hành gieo quẻ (mỗi thầy 1 phương pháp riêng, có thể là đồng xu, theo giờ, rút bài, chiết tự,…)

03.

LUẬN GIẢI

Thầy sẽ hỏi một số sự việc có liên quan theo ý quẻ để kiểm tra quẻ lên có ỨNG hay không. Từ đó sẽ có luận đoán.

.