Võ Thanh Nhã – Steven Thanh – Tư Vấn Chiến Lược Marketing là một công việc bao gồm rất nhiều việc không tên. Người tư vấn đòi hỏi chuyên môn cao và sự hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực.