Thực Hành Luật Hấp Dẫn

Hòn Đá Nhiệm Màu – Thực Hành Luật Hấp Dẫn

Hòn Đá Nhiệm Màu – Thực Hành Luật Hấp Dẫn

Lee Brower mô tả bài tập hòn đá ma thuật trong phim và sách The Secret, khi ông kể cho chúng tôi câu chuyện về người cha có đứa con đang chết dần, người đã dùng hòn đá ma thuật để biết ơn về sức khỏe của con, và con của ông đã phục hồi…