Thưa thầy, em có một ngôi mộ định cải táng vào tháng 10 năm nay có được không? Liệu có tốt không ?

Có thể bạn cũng thích...