GIEO QUẺ DỰ BÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ MỸ

1. THEO THIÊN LỆNH NĂM CANH TÝ 2020

HỎA LÔI PHỆ HẠP – THỦY SƠN KIỂN – SƠN LÔI DI

Tổng Thống Donald Trump bị ĐÀN HẠCH (Luận tội)- Phệ hạp) Nhóm bào chữa nói rằng nỗ lực của đảng Dân chủ đòi phế truất (gây trở ngại – KIỂN) tổng thống sẽ đặt ra một tiền lệ “rất, rất nguy hiểm” (kiển) trong một năm bầu cử (Di)

(Trích bài luận của thầy Vân Thanh)

Theo Nhã Thanh quan sát thấy rằng Trump đã:

+ NGHIÊN CỨU VACXIN COVID (PHỆ HẠP)

+ KIỂN: cản trở, cách ly… ông đã cách ly

+ DI: điều trị

2. QUẺ TÊN:

– JOE BIDEN:

Đỉnh – Quải – Lữ

Hứa Hẹn – Quyết Liệt – Tạm Thời

>>> Người mới mang đến những hứa hẹn

– DONALD TRUMP:

Tỉnh – Khuê – Thăng: Ổn Định – Giúp Đỡ – Thăng Tiến

>>> Người đã ổn định tình hình, làm cho đất nước thăng tiến trở lại.

3/11/2020 DL → 18/9/2020 âm lịch

3. QUẺ ĐẦU NGÀY BẦU CỬ

HẰNG – QUẢI – ĐẠI QUÁ

Người cũ – quyết liệt – bức phá >>> Make America Great Again

#VoThanhNha