Sổ tay ghi chép • VÕ THANH NHÃ - STEVEN THANH
Tại sao 5+5+5 khác 5×3

Qua bài này, bạn sẽ chợt nhận ra cách dạy Dịch Lý của tôi hơi lạ, quá ngộ mà ai rồi cũng thành tài. Bởi tôi sẽ đưa bạn về cách Tư Duy Nhị Nguyên rất căn bản…. VÌ SAO … Xem tiếp

0
Xem quẻ chân gà

XEM CHÂN GÀ Xem chân gà, xem bói chân gà cúng lễ được thực hiện như thế nào cho đúng, ý nghĩa của từng hình kiểu hình dáng chân gà được luấn đoán cự thể như thế này hãy cùng … Xem tiếp

0
KHÁI QUÁT VỀ LÝ DUYÊN KHỞI, PHÁP DUYÊN SINH – Thích Nữ Hằng Như

NGỮ NGHĨA Lý Duyên Khởi gốc từ tiếng Pàli là “Paticca Samuppàda Dhamma”, dịch là “tuỳ thuộc phát sinh, nương theo các duyên mà sinh“. Tiếng Anh dịch là Dependent origination. Lý là nguyên lý hay định lý. Duyên là điều kiện. Lý Duyên Khởi có nghĩa là: “Tất … Xem tiếp

0
Ngũ Hành Nạp Âm Là Gì?

Ngũ Hành Nạp Âm thường được người chưa nghiên cứu phong thủy, mệnh lý gán ghép hợp khắc lắm lúc đúng có đúng, sai có sai,… rồi chẳng ai hiểu gì cả Theo bài luận từ Kỳ Dương có nội … Xem tiếp

0