PHẬT HỌC – TU THÂN

Vòng Cổ Phật Dược Sư – Hộp Gawu Phật Dược Sư

Vòng Cổ Phật Dược Sư – Hộp Gawu Phật Dược Sư

Vòng Cổ Phật Dược Sư – Hộp Gawu Phật Dược Sư TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ được giấu kín một cách thần kỳ…! Tượng Phật Dược Sư siêu nhỏ nằm bên trong chiếc hộp có thể ví như ngôi chùa nhỏ nhất thế giới, chứa đầy tất cả hiện thân của Phật Pháp và phước lành…

Lý Nhân Duyên

Lý Nhân Duyên

Lý Nhân Duyên là gì? Lý có phải là con đường của Nhân và Duyên? Một người bạn đi Thiền một thời gian sau gặp tôi chia sẻ… Xưng hô: ÔNG – TUI ^^ TRẢI NGHIỆM RẤT QUAN TRỌNG Các học thuyết lời dạy đến với ông chỉ là vô nghĩa nếu ông không trải…

Đôi Lời Bình Về Cải Vận Trong Truyện Liễu Phàm Tứ Huấn
|

Đôi Lời Bình Về Cải Vận Trong Truyện Liễu Phàm Tứ Huấn

Cải Vận Trong Truyện Liễu Phàm Tứ Huấn đại khái là một ông thầy tướng số (có nguồn kể là thầy tử vi, thầy dịch lý…) nói rằng cuộc đời bạn sẽ vậy vậy… rồi người ấy tin theo, chẳng cầu thêm điều gì, cứ an nhiên mãi cho đến ngày gặp được Sư Ông…

Phật Giáo Là Gì? Tu Phật Là Như Thế Nào?

Phật Giáo Là Gì? Tu Phật Là Như Thế Nào?

Phật Giáo Là Gì? Tu Phật Là Như Thế Nào? Bạn sẽ được hiểu rõ sau khi đọc xong bài viết này. Theo tôi, đây là bài viết tin gọn nhất, dễ hiểu nhất về Phật. 1. Phật giáo là gì? Phật giáo là một hệ thống tư tưởng có nguồn gốc từ Ấn Độ,…