Tâm Linh - Thờ Cúng • NHÃ THANH - DỊCH LÝ HỌC

Category: Tâm Linh – Thờ Cúng

Bắt Vía

Bắt vía. Tuần đầu anh thứ, sáng tinh mơ nó đã dậy theo bố mẹ đi chuẩn bị cỗ bàn đón họ hàng sang...

Duyên Âm

Duyên âm Trước khi kể tiếp, thằng Thức có giải thích một chút về cơ chế của duyên âm. Người thế nào thì gọi...

Phát Duyên

Phát duyên. Khi biết được căn nguyên của sự việc, bọn tớ bị nó làm cho sợ lây. Vì thời điểm đó là thằng...

Chùa Hàm Long

Chùa Hàm Long. Đột nhiên một hôm người nhà nó xuất hiện ở ký túc xá, bà thằng Thức cũng đến, mọi người nói...

Ma Trẻ Con

Ma trẻ con. Thằng bạn tớ định kể tên là Thức, học dưới tớ một năm, tức là khoảng đầu năm hai thì nó...