Category: Tâm Linh – Thờ Cúng

Bắt Vía

Bắt vía. Tuần đầu anh thứ, sáng tinh mơ nó đã dậy theo bố mẹ đi chuẩn bị cỗ bàn đón họ hàng sang...

Duyên Âm

Duyên âm Trước khi kể tiếp, thằng Thức có giải thích một chút về cơ chế của duyên âm. Người thế nào thì gọi...