Thập Nhị Hình Long 12 Chữ Rồng Báo Điềm Người Mất

Thập Nhị Hình Long 12 Chữ Rồng Báo Điềm Người Mất được truyền thừa trong dân giang. Đây là một phép Dự Báo giúp trước sự kiện người thân qua đời. Sắp tới đây có những gì xảy ra? Chúng ta nên chuẩn bị tâm thế.

Phép này căn cứ theo 12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và gọi theo tuổi của người chết là: “THẬP NHỊ LONG HÌNH”.

Dùng 12 phần hình thể của con Rồng để tượng trưng:

1- Thần.

2- Tề.

3- Mục.

4- Vĩ.

5- Tảng.

6- Phúc.

7- Giác.

8- Nhĩ.

9- Yêu.

10- Túc.

11- Tỷ.

12- Trường.

Phép xem thì không luận là Nam hay Nữ đều căn cứ theo Tam Hợp của tuổi người chết, như tuổi người chết là:

A- Thân, Tý, Thìn thì khởi THẦN tại Thìn.

B- Dần, Ngọ, Tuất thì khởi THẦN tại Tuất.

C- Tỵ, Dậu, Sửu thì khởi THẦN tại Sửu.

D- Hợi, Mão, Mùi thì khởi THẦN tại Mùi.

Rồi đếm theo chiều thuận, mỗi cung mỗi chữ: Thần, Tề, Mục, Vĩ, Tảng, Phúc, Giác, Nhĩ, Yêu, Túc, Tỷ, Trường. Đến năm chết của người đó thì dừng lại, xem vào chữ gì để định tốt, xấu.

Ví dụ: Người tuổi Hợi, chết trong năm Mão vào chữ gì?

Căn cứ theo Tam Hợp của tuổi người chết là: “Hợi,Mão,Mùi”, ta khởi THẦN tại Mùi, Tề tại Thân, Mục tại Dậu, Vĩ tại Tuất, Tảng tại Hợi, Phúc tại Tí, Giác tại Sửu, Nhĩ tại Dần, Yêu tại Mão, thì dừng lại. Vì Mão là năm của người chết. Như vậy người tuổi Hợi chết vào năm Mão là vào chữ Yêu trong THẬP NHỊ LONG HÌNH.

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN SAU:

(Người chết là Đàn Bà cũng xem như đàn Ông)

Sau đó muốn biết chữ Yêu tốt hay xấu thì xem bài giải sau.

Ý nghĩa 12 bộ vị Huỳnh Long:

1- Thần: Môi Rồng.

2- Tề : Rốn Rồng.

3- Mục: Mắt Rồng.

4- Vĩ: Đuôi Rồng.

5- Tảng: Trán Rồng.

6- Phúc: Bụng Rồng.

7- Giác: Sừng Rồng.

8- Nhĩ: Tai Rồng.

9- Yêu: Lưng Rồng.

10- Túc: Chân Rồng.

11- Tỷ: Mũi Rồng.

12- Trường: Ruột Rồng.

GIẢI

Thần, Giác chi niên sự bất tường
Nhĩ, Tề tất định chủ hồi hương
Mục, Yêu gia phá nhơn dâm đảng
Vĩ, Túc ca du loại cổ phường
Tỷ, Tảng tử tôn hưng thôn ấp
Phúc, Trường hốt kiến cận quân vương.

GIẢNG NGHĨA

Thần, Giác: là năm lắm bất tường
Nhĩ, Tề: chắc được lúc hồi hương (thi đỗ)
Mục, Yêu: nhà nát vợ con hỏng
Vĩ, Túc: phiêu linh hát vệ đường
Tỷ, Tảng: cháu con nhà, lẫm rộng
Phúc, Trường: gần gũi bậc quân vương

1. Thần: Môi Rồng. Hung. Chủ về kiện tụng.
2. Tề: Rốn Rồng. Cát. Chủ về đỗ đạt.
3. Mục: Mắt Rồng. Hung. Chủ về bất hạnh
4. Vĩ: Đuôi Rồng. Trung cát. Chủ về thiên y.
5. Tảng: Trán Rồng. Cát. Chủ về tử tôn.
6. Phúc: Bụng Rồng. Cát. Chủ về quan lộc.
7. Giác: Sừng Rồng. Hung. Chủ về quan sự.
8. Nhĩ: Tai Rồng. Cát. Chủ về danh giá.
9. Yêu: Lưng Rồng. Hung. Chủ về ly tán.
10. Túc: Chân Rồng. Cát. Chủ về thành đạt.
11. Tỷ: Mũi Rồng. Cát. Chủ về giàu sang.
12. Trường: Ruột Rồng. Cát. Chủ về quan lộc.

Đăng ký giải quẻ

Gieo Quẻ tư vấn giúp bạn giải quyết các vấn đề như sau:
– Tình huống phân vân chưa biết quyết định lựa chọn nào cho tốt?
– Định sự chân giả, phía sau câu chuyện đó là gì?
– Lời mời hợp tác đó khả thi không?
– Biết ý người.
– Hướng giải quyết tình huống vấn đề.
– Chọn ngày giờ tốt để khởi sự.

HỌC KINH DỊCH MIỄN PHÍ

Bắt đầu hành trình học KINH DỊCH từ chưa biết gì.

Cùng chủ đề