Mật Pháp Dịch Lý Học

Mưa Rừng Cọ – Gió Rừng Thông – Mật Pháp Dịch Lý Học

Mưa Rừng Cọ – Gió Rừng Thông – Mật Pháp Dịch Lý Học

Mưa rừng cọ, gió rừng thông… Đó là âm thanh của thiên nhiên mà chúng ta dễ nghe thấy nhất. Giây phút ấy chợt dừng lại, là sự dừng lại trong tâm trí của bạn – một thoáng lặng yên. Khi mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi bạn tiếp tục được thiên nhiên dẫn dắt…