Phép Nói Dịch

Kể Chuyện Theo Quẻ Giờ
|

Kể Chuyện Theo Quẻ Giờ

Kể chuyện theo Quẻ Giờ là một bài tập rất quan trọng cho những học viên đang giai đoạn đầu luyện Dịch Lý. Quẻ Giờ giúp chúng ta thấy được sự vận động của Quẻ Dịch trong khung giờ cố định. Dần lâu sẽ thấm được Lý của Dịch. Một số bạn tư chất thông…

Nghiệm Quẻ Giờ – Quan Sát Sự Sống Động
| |

Nghiệm Quẻ Giờ – Quan Sát Sự Sống Động

Để nghiệm lý quẻ Dịch vận hành ra sao, lý tưởng nhất là quan sát các sự việc diễn ra trong khung thời gian. Có 2 hướng tiếp cận: Một là bạn ghi nhật ký, tường thuật lại những sự việc đã diễn ra trong từng khung giờ. Hai là bạn theo dõi theo chỉ…

Luận Đoán Quẻ Dịch Mất Phương Hướng
|

Luận Đoán Quẻ Dịch Mất Phương Hướng

Học Kinh Dịch Vội Vã Luận Đoán Lung Tung Mất Phương Hướng Do Không Biết Điều Này. QUẺ DỊCH có 64 quẻ, tượng trưng cho 64 Bộ Mặt của Sự Thay Đổi. Thay Đổi – Biến Đổi là lý thuyết của Dịch Học. GIEO QUẺ là việc thực tập chiêm nghiệm 64 quẻ Dịch. Như…

Phép Nói Dịch – Đề Tài 6: Đọc Ý Tượng Dịch – Tam Tượng Liên Quan

Phép Nói Dịch – Đề Tài 6: Đọc Ý Tượng Dịch – Tam Tượng Liên Quan

Phép Nói Dịch – Đề Tài 6: Đọc Ý Tượng Dịch – Tam Tượng Liên Quan KINH DỊCH NHẬP MÔN Kinh Dịch không phải là môn bạn cần học. Vì theo thống kê những lần hỏi vì sao Bạn tìm đến Kinh Dịch? Hoặc là Bạn học Kinh Dịch để làm gì? Thì tôi nhận…

Phép Nói Dịch – Đề Tài 5: Đồng Nhi Dị – Tình Lý Cơ Động – Âm Pháp và Dương Pháp Luận

Phép Nói Dịch – Đề Tài 5: Đồng Nhi Dị – Tình Lý Cơ Động – Âm Pháp và Dương Pháp Luận

Phép Nói Dịch – Đề Tài 5: Đồng Nhi Dị – Tình Lý Cơ Động – Âm Pháp và Dương Pháp Luận KINH DỊCH NHẬP MÔN Kinh Dịch không phải là môn bạn cần học. Vì theo thống kê những lần hỏi vì sao Bạn tìm đến Kinh Dịch? Hoặc là Bạn học Kinh Dịch…

Phép Nói Dịch – Đề Tài 4: Nguyên Tắc Nói Dịch Khi Gặp Nghi Vấn

Phép Nói Dịch – Đề Tài 4: Nguyên Tắc Nói Dịch Khi Gặp Nghi Vấn

Phép Nói Dịch – Đề Tài 4: Nguyên Tắc Nói Dịch Khi Gặp Nghi Vấn KINH DỊCH NHẬP MÔN Kinh Dịch không phải là môn bạn cần học. Vì theo thống kê những lần hỏi vì sao Bạn tìm đến Kinh Dịch? Hoặc là Bạn học Kinh Dịch để làm gì? Thì tôi nhận thấy…

Phép Nói Dịch – Đề Tài 3: Tình Lý Cơ Động – Luật Tuần Tự và Trật Tự

Phép Nói Dịch – Đề Tài 3: Tình Lý Cơ Động – Luật Tuần Tự và Trật Tự

Phép Nói Dịch – Đề Tài 3: Tình Lý Cơ Động – Luật Tuần Tự và Trật Tự KINH DỊCH NHẬP MÔN Kinh Dịch không phải là môn bạn cần học. Vì theo thống kê những lần hỏi vì sao Bạn tìm đến Kinh Dịch? Hoặc là Bạn học Kinh Dịch để làm gì? Thì…

Phép Nói Dịch – Đề Tài 2: Tượng Động và Hào Động

Phép Nói Dịch – Đề Tài 2: Tượng Động và Hào Động

Phép Nói Dịch – Đề Tài 2: Tượng Động và Hào Động KINH DỊCH NHẬP MÔN Kinh Dịch không phải là môn bạn cần học. Vì theo thống kê những lần hỏi vì sao Bạn tìm đến Kinh Dịch? Hoặc là Bạn học Kinh Dịch để làm gì? Thì tôi nhận thấy chúng ta có…

Phép Nói Dịch – Đề Tài 1: Phân Tích Câu Hỏi
|

Phép Nói Dịch – Đề Tài 1: Phân Tích Câu Hỏi

Phép Nói Dịch – Đề Tài 1: Phân Tích Câu Hỏi KINH DỊCH NHẬP MÔN Kinh Dịch không phải là môn bạn cần học. Vì theo thống kê những lần hỏi vì sao Bạn tìm đến Kinh Dịch? Hoặc là Bạn học Kinh Dịch để làm gì? Thì tôi nhận thấy chúng ta có quá…

Trọn Bộ Phép Nói Dịch [trích Kinh Dịch Xưa và Nay]

Trọn Bộ Phép Nói Dịch [trích Kinh Dịch Xưa và Nay]

Trọn Bộ Tài Liệu PHÉP NÓI DỊCH KINH DỊCH NHẬP MÔN Kinh Dịch không phải là môn bạn cần học. Vì theo thống kê những lần hỏi vì sao Bạn tìm đến Kinh Dịch? Hoặc là Bạn học Kinh Dịch để làm gì? Thì tôi nhận thấy chúng ta có quá nhiều hiểu nhầm về…