Vật Phẩm Phong Thủy

Vật Phẩm Phong Thủy Đơn Nhiệm Là Gì?

Vật Phẩm Phong Thủy Đơn Nhiệm Là Gì?

Vật Phẩm Phong Thủy Đơn Nhiệm Là Gì? Tức là chỉ 1 nhiệm vụ, không phải muốn Danh + Lợi + Tình có đủ cả! Phú ! Quý ! ĐinhTài ! Quan ! Thân phải bỏ đi một Phú là giàu có là TàiQuý là nổi tiếng là Quan / SátĐinh là gia đạo ,…

Cổ Tháp Tụ Tài

Cổ Tháp Tụ Tài

Ở tại quê nhà suốt năm 2021, Nhã có nhiều thời gian để chế tác, luyện nên những vật phẩm phong thủy. CỔ THÁP TỤ TÀI là một trong những vật phẩm được tinh luyện nghiêm ngặt theo thuật Kỳ Môn. Công dụng tích cực cho những bạn đang trên con đường tạo dựng sự…