THIỀN

SỰ QUAN TRỌNG CỦA ĐIỂM CHÚ TÂM

SỰ QUAN TRỌNG CỦA ĐIỂM CHÚ TÂM

Giữa những khó khăn vất vả, chúng ta có một điểm chú tâm thì thật hữu ích. Chúng ta có thể chọn bất kỳ hình ảnh tinh thần hoặc trải nghiệm tích cực để tập trung tinh thần. Tôi khuyến khích mọi người nghĩ về kinh nghiệm tuyệt đỉnh và mang những cảm giác đó…