Âm Dương Lý Số

Tặng 08 Bài Đoán Số – Giúp Các Bạn Làm Mẫu

Tặng 08 Bài Đoán Số – Giúp Các Bạn Làm Mẫu

Dùng Dịch Đoán Số xưa này là một thách thức lớn. Khó nhất là đoán con số, đoán thời gian ứng nghiệm. Đây là những bài ghi chép của tôi, đóng góp chút cho các bạn đang trên con đường nghiệm lý sự nhiệm màu của Dịch Học. Liên hệ 0886802086 (có zalo)

Bài Đoán Số Từ Trích Đoạn Phim Hiệp Cốt Thần Toán

Bài Đoán Số Từ Trích Đoạn Phim Hiệp Cốt Thần Toán

Ngày 26 tháng 01 năm 2022, một bạn trong nhóm Zalo hỏi lại trong trích đoạn Phim Hiệp Cốt Thần Toán là quẻ gì mà đoán ra: lá rụng, cung nữ đi ngang, 1 chú chó, 9 chú chó… Bạn thích xem phim, mình có tổng hợp danh sách Tập Hiệp Cốt Thần Toán. Đây…

Thuật Đoán Kết Quả Xổ Số – Bài Nghiệm Chứng Âm Dương Lý Số

Thuật Đoán Kết Quả Xổ Số – Bài Nghiệm Chứng Âm Dương Lý Số

Xưa nay dùng số để lên Quẻ là lẽ thường tình. Mà ngược lại dùng Quẻ để đoán Số là điều hầu như không thể. Theo nhu cầu của thời đại, nhiều Dịch Học Sĩ đã dày công nghiên cứu, tìm phương pháp để giải những bài toán này. Tôi được một người thầy cao…