Thuật Đoán Kết Quả Xổ Số – Bài Nghiệm Chứng Âm Dương Lý Số

Xưa nay dùng số để lên Quẻ là lẽ thường tình. Mà ngược lại dùng Quẻ để đoán Số là điều hầu như không thể. Theo nhu cầu của thời đại, nhiều Dịch Học Sĩ đã dày công nghiên cứu, tìm phương pháp để giải những bài toán này.

Tôi được một người thầy cao tuổi hướng dẫn cho vài phép tính toán căn bản trong thuật đoán số. Khi có cơ hội, hay bắt gặp hiện tượng đặc biệt tôi sẽ sử dụng để luyện tập. Đúng vậy, đây là giới hạn. Có thể với Linh Khiếu sẵn có của các bạn cũng đoán ra. Tuy nhiên, với người học Dịch như tôi thì phải có lý luận, ứng dụng Quẻ tượng vào tình lý cuộc sống.

Sự việc diễn ra vào khung giờ 15 giờ đến 17 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2021. Tôi đi quanh nhà dọn dẹp, thì thấy Cần Câu Cá ngày xưa cho thằng em, mà nay nó không dùng… bị hư hỏng. Bắt đầu phục chế thôi.

Đang phục chế thì người bạn nhắn: mùa nay dịch covid hành quá, anh có số nào cho em xin cầu may với… Tôi cười hihi rồi mở quẻ tượng giờ này ra xem là: Hằng – Quải – Đại Tráng

HẰNG: Trường cửu. Lâu dài. Chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ. Trường cửu chi nghĩa chi tượng: Tượng lâu bền như đạo nghĩa; thường ngày, vết hằng, lối cũ, thói quen, đường mòn, không thay đổi.

QUẢI: Dứt khoát. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi; gãy, đứt.

ĐẠI TRÁNG: Tự cường. Ý riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường, đơn độc. Phượng tập đăng sơn chi tượng: Tượng phượng đậu trên núi; cõi trên, việc riêng, tự mình, động trên cao, bay trên cao, độc lập.

CẢNH TƯỢNG QUẺ đúng là đang tả cái Cần Câu Cá mà tôi đang sửa chữa. Quan sát sự hư hỏng của nó mà bắt số. Cần Câu có tổng là 6 đốt, bị hư cái đốt thứ 5 do bị đứt gãy điểm kết nối.

thuật đoán kết quả xổ số

Tôi sử dụng điểm gãy đó mà chia chúng làm 2 phần: 2 khúc và 4 khúc. Tôi gọi cho người bạn và nói 24, 42.

Cùng chủ đề