Học Kinh Dịch Tri Thiên Mệnh - Nhã Thanh Dịch Học Sĩ

Học Kinh Dịch Tri Thiên Mệnh – Nhã Thanh Dịch Học Sĩ

học kinh dịch

HỌC KINH DỊCH MIỄN PHÍ

Học Kinh Dịch Tri Thiên Mệnh,
học cách luận đoán sự việc,
cách ứng xử, phân thế, ứng dụng giao dịch,
môi giới, ký kết. Học cách thuận tự nhiên,
thuận việc ta – việc người cùng thuận lợi.

Hướng dẫn tải File PDF

tóm tắt 64 quẻ dịch

.

KINH DỊCH LÀ GÌ? HỌC KINH DỊCH LÀM GÌ?

HỌC KINH DỊCH THÔNG DỊCH LẠI

Thông dịch lại tiếng nói của thượng cầm hạ thú

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Chia sẻ hành trình học Kinh Dịch của Nhã Thanh

BÀI 01: GIỜ ĐỘNG TÂM LÀ GÌ? NHỮNG CÁCH GIEO QUẺ THÔNG DỤNG

Có những cách gieo quẻ thông dụng như: theo thời gian, đồng xu, lá bài… tượng quẻ, chim hót, sự kiện..

Tạm chia làm 2 nhóm: Công thức Hữu Thường (theo năm tháng ngày giờ) và Công thức Bất Thường (các kiểu còn lại)

BÀI 02: CẤU TẠO QUẺ DỊCH – GIỜ NÀY QUẺ GÌ?

BÀI 03: LẤY SỐ ĐỂ TÍNH QUẺ

Chuyển đổi năm tháng ngày giờ Âm lịch thành các số thứ tự

BÀI 04: CÔNG THỨC GIEO QUẺ THEO GIỜ

Giờ này quẻ gì? Cách gieo quẻ theo công thức Hữu Thường

BÀI 05: GIỜ NÀY QUẺ GÌ? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA TRONG KHUNG GIỜ NÀY?

Bắt đầu ghi nhận.

Ghi nhận để có dữ kiện, có thống kê

đối chiếu và nghiệm chứng các trường hợp theo quẻ.

LUẬN QUẺ: THUẦN TỐN – PHONG THỦY HOÁN

Sự việc một bạn thắc mắc

Tại Sao gieo quẻ Thuần Tốn – Hoán thì chưa đóng dự án được?

Hoán là tán ra là giải tán là bay đi tức là xong rồi mà?

HỌC KINH DỊCH DỄ LẮM

Bài tổng kết gieo quẻ theo giờ

KHÓA HỌC KINH DỊCH CÓ PHÍ Ở SAIGON

Dạy trực tiếp 1-1

Học 4 buổi căn bản trực tiếp nghiệm chứng thực tế.

Học phí từ: 0đ – 8.860.000đ

  • Học phí cụ thể sẽ trao đổi trong buổi hẹn cafe.
  • MIỄN PHÍ cho nhà sư, cha sứ, đạo sĩ… những bạn học Dịch hành nghề Đông Y.
học kinh dịch
học kinh dịch