KHÍ CÔNG – NỘI CÔNG

HƠI THỞ VỚI KHÍ CÔNG TÂM PHÁP VÀ CỐ CĂN

HƠI THỞ VỚI KHÍ CÔNG TÂM PHÁP VÀ CỐ CĂN

Sau khi đã thuần thục hơi thở với những phép quán trên, thời hạn là rất lâu. Tới quá trình này, về phía thân đã tạm không thay đổi, tất cả chúng ta cần đi sâu vào điều tâm để thanh lọc từ từ tâm hồn của mình. Nhưng khi điều tâm, tất cả chúng…