HƠI THỞ VỚI KHÍ CÔNG TÂM PHÁP VÀ CỐ CĂN

Sau khi đã thuần thục hơi thở với những phép quán trên, thời hạn là rất lâu. Tới quá trình này, về phía thân đã tạm không thay đổi, tất cả chúng ta cần đi sâu vào điều tâm để thanh lọc từ từ tâm hồn của mình.

Nhưng khi điều tâm, tất cả chúng ta lại bị mất chân âm, do phải tập trung chuyên sâu trên đầu để gạn lọc tâm. Do đó, nếu tất cả chúng ta không có đủ chân âm thật sâu rộng, vững vàng thì quy trình điều tâm của ta rất cạn cợt, dễ bệnh, không đi sâu vào thiền định được.

Tới lúc này tất cả chúng ta mới thấy công dụng to lớn của Khí công so với công phu tu tập thiền định. Tuy nhiên, tới quá trình này thì ngoài khí công ra, ta phải bổ trợ thêm nguồn chân âm bằng giải pháp cố căn. Lưu ý là tới quá trình này, tất cả chúng ta phải dành thêm thời hạn để rèn luyện chiêu thức cố căn này ngoài thời hạn ngồi thiền hằng ngày .

(Bài viết được trích từ sách THIỀN của Thầy Thích Chân Quang. Đây là phương pháp Khí Công mà tôi đã thực hành bấy lâu. Công phu này rất có ích cho việc Định Thần trước khi phát ý, biến thông Ý Quẻ – Tượng Dịch)

BƯỚC CHUẨN BỊ:

Muốn dụng công thực hành khí công tâm pháp này, trước hết chúng ta phải có nền tảng thiền của Đạo Phật, bao gồm những công phu căn bản như ngồi đúng tư thế, giữ thân mềm mại bất động, biết rõ toàn thân, quán thân là vô thường, tâm là hư vọng, thở ra vào theo các bước như trên. Nền tảng này phải được củng cố vài năm cho vững chắc.

Phải tu dưỡng đạo đức với những tâm lý căn bản như tôn kính Phật, từ bi thương yêu chúng sinh, khiêm hạ để tôn trọng mọi người…

Siêng năng gây tạo nhiều công đức bằng cách giúp đỡ mọi người trong cuộc sống.

CÁCH DỤNG CÔNG:

Chúng ta cũng bắt đầu giống như nghi thức vào thiền, tác ý khởi ba tâm hạnh căn bản, dụng công theo thiền khoảng 10 phút rồi mới bắt đầu tư thế này.

Bàn tay phải để dưới bàn tay trái như thường lệ, nhưng đan chen một ngón trỏ với nhau để giữ hai bàn tay cho chặt.

Hai đầu ngón út chạm vào nhau và chỉa vào huyệt đan điền. Chỉ chạm nhẹ, vừa đủ, không đẩy vào sâu, không rời xa khỏi da.

Khi thở vào biết rõ toàn thân an trú tâm nhẹ nhàng một điểm nhỏ ở huyệt đan điền, rồi nín thở đóng van mũi hoàn toàn (giống như lúc lặng xuống nước) sau đó nhíu mạnh cơ hậu môn (cố căn). Nơi đây có huyệt Hội âm nơi âm nhất trên cơ thể. Khi thở ra để tâm an trú ở huyệt long vĩ quan (ba đốt xương sống cuối cùng).

KẾT QUẢ

Dấu hiệu để biết ta tu đúng là nguyên vùng đáy của bụng dưới ấm dần lên, tâm rỗng nhẹ, dễ trấn áp vọng tưởng, đi vào an định từ từ. Trong đời sống thì ta có sức khỏe thể chất hơn, trí óc minh mẫn hơn. Còn nhiều tác dụng lý thú mà mỗi người tất cả chúng ta sẽ cảm nhận khi dụng công tập luyện .

Lưu ý:
Khi hít vào để cho hơi thở tự nhiên không can thiệp, tâm nhẹ nhàng an trú tại một điểm nhỏ ở đan điền (nơi hai đầu ngón tay út chạm nhau).

Điều cực kỳ hệ trọng là ta chỉ an trú ngoài da chứ không được để tâm sâu vào một ly nào bên trong da thịt.

Mỗi lần nín thở, ta cố căn một lần, hai lần, hoặc ba lần tùy theo khả năng mỗi người. Hễ thấy căng đầu là phải dừng, không được tiếp tục cố gắng.

Khi hơi thở đi ra, nhớ là để cho hơi thở tự nhiên, không can thiệp điều khiển. Lúc này tâm an trú tại long vĩ quan và chỉ ở ngoài da, không được để sâu vào đốt sống.

Không cố ý dẫn, kéo, đẩy hơi thở đi. Chỉ nhẹ nhàng tuần tự an trú tâm theo ba điểm: đan điền, cố căn hậu môn và long vĩ quan.

Cực kỳ quan trọng là phương pháp này có đụng đến huyệt Hội âm, nơi nằm giữa cơ quan sinh dục và hậu môn. Khi tưởng tượng hơi thở đi qua những điểm này, làm ta rất dễ giấy khởi lên tâm niệm động dục. Cho nên, khi đã tu đến mức độ này rồi, người tu phải cố gắng tuyệt dục, lấy mục tiêu vô ngã, giải thoát, độ hóa chúng sinh làm đầu.