KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

Kỳ môn độn giáp lấy sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành làm căn cứ chủ yếu để dự đoán phán đoán kết quả.

Sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành biểu đạt chân lý vĩnh hằng của thế giới tự nhiên, hiểu rõ quy luật sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành, cũng như chân chính hiểu rõ được kỳ môn độn giáp cho đến cả tinh hoa thực tế của dịch học.

Kỳ môn độn giáp có nhiều cách gọi khác nhau tùy từng thời kỳ lịch sử, thời kỳ Chu Tần gọi là Âm Phù Kinh, sau Tam quốc đặt tên là lục giáp, thời Tống lại xưng là độn giáp, thời Minh Thanh cho đến nay thì gọi là kỳ môn độn giáp.

Kỳ môn độn giáp phân ra làm hai nhánh lớn: một là kỳ môn số lý, một nữa là kỳ môn pháp thuật.

Kỳ môn số lý chính là thuật dự đoán kỳ môn tiên tiến, phân làm bốn loại niên gia, nguyệt gia, nhật gia và thời gia, dựa trên cách sắp xếp cũng có thể phân thành cách xoay cung và cách phi cung (sách này sẽ giảng kỳ môn thời gia, cách xoay cung).

Kỳ môn pháp thuật phần lớn thuộc về đạo giáo, lưu truyền trong dân gian, pha trộn với đạo thuật, vẽ bùa làm phép, cho đến nay vẫn có người kế thừa, đa số là trừ tai họa giải nạn cho người ta, không bằng lòng tiết lộ cho người đời.

 

12 Con Giáp Hợp Hóa – Hình – Hại – Xung

12 Con Giáp Hợp Hóa – Hình – Hại – Xung

Nói về 12 con giáp, đa phần chúng ta thường nghe tới Tam Hợp, Tứ Hành Xung mà ít được biết các bộ Nhị Hợp Hóa, Trực Xung, Hình Phạt, Tương Hại. Bài viết này sẽ tổng hợp các bộ này để tiện việc tra cứu như một sổ tay trực tuyến. TƯƠNG SINH Dần…

Lục Giáp Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Lục Giáp Trong Kỳ Môn Độn Giáp

LỤC GIÁP TRONG KỲ MÔN ĐỘN GIÁP Gồm có:– Giáp Tý– Giáp Dần– Giáp Thìn– Giáp Ngọ– Giáp Thâ– Giáp Tuất Trong Thần tiên truyện của Tả Từ có nói rằng: ”Học đạo, biết Lục giáp thì có thể sai khiến Quỷ Thần ” Chữ LỤC GIÁP là chỉ thuật Kỳ Môn Độn Giáp. LỤC…

Đặc Tính Ngũ Hành Tổng Luận

Đặc Tính Ngũ Hành Tổng Luận

Đặc tính Ngũ Hành tổng luận từ hình dáng đến tính cách con người, nghề nghiệp theo ngũ hành. Lưu ý đây chỉ là các thông tin để nhận diện ra các ngũ hành. Không nên theo đó mà đưa ra những quyết định cuộc đời như: Tôi mệnh Kim, tôi chọn làm tài chính….

Sao Thiên Anh Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Cửu Ly

Sao Thiên Anh Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Cửu Ly

Sao Thiên anh tên gốc là hữu bật, dương tinh, hỏa tinh. Cổ nhân cho rằng nó nằm ở phương nam cung ly, lửa nóng bừng bừng, tính khô dễ cháy nổ, tuy như mặt trời ban trưa, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng lại có liên quan đến tai nạn máu me, vì…

Sao Thiên Nhậm Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Bát Cấn

Sao Thiên Nhậm Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Bát Cấn

Sao Thiên Nhậm tên gốc là tả phụ, dương tính, thổ tinh. Cổ nhân cho rằng thổ có thể sản sinh vạn vật, lại gặp lúc mùa xuân vạn vật sinh sôi, vì thế gọi là cát tinh. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên…

Sao Thiên Trụ Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Thất Đoài

Sao Thiên Trụ Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Thất Đoài

Sao Thiên Trụ tên gốc là phá quân, âm tinh, kim tinh. Cổ nhân cho rằng nó đang ở lúc kim thu túc sát, thích giết chóc hiếu chiến, có liên quan đến khủng bố quái dị, phá hoại, vì vậy xưng làm hung tinh. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung,…

Sao Thiên Tâm Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Lục Càn

Sao Thiên Tâm Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Lục Càn

Sao Thiên Tâm tên gốc là vũ khúc, âm tinh, kim tinh. Cổ nhân cho rằng nó có thể động có thể tĩnh ở cung càn, càn là trời là cha là đầu. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh,…

Sao Thiên Cầm – Trực Phù Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Ngũ Hoàng

Sao Thiên Cầm – Trực Phù Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Ngũ Hoàng

Sao Trực Phù – Thiên Cầm tên gốc là liêm trinh, dương tinh, thổ tinh. Thổ có chức năng sinh đẻ ra vạn vật, trung cung là nơi nguyên soái trực phù giáp tý mậu cư ngụ, vì vậy là sao đại cát. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ,…

Sao Thiên Phụ Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Tứ Tốn

Sao Thiên Phụ Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Tứ Tốn

Sao Thiên Phụ tên gốc là văn khúc, mộc tinh, dương tinh.Cổ nhân cho rằng nó là sao văn khúc trên trời, có liên quan đến sự nghiệp văn hóa giáo dục, nên gọi là việc đại cát. Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ,…

Sao Thiên Xung Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Tam Chấn

Sao Thiên Xung Trong Kỳ Môn Độn Giáp – Tam Chấn

Sao Thiên Xung tên gốc là lộc tồn, dương tinh, mộc tinh. Cổ nhân cho rằng nó có tâm nhân từ, có đức tạo hóa, trợ giúp con người, có liên quan đến hoạt động nhà nông, vì vậy đem nó gọi làm cát tinh. Nhưng mức độ cát khá yếu, cho nên lại gọi…