Category: Lên dây cót tinh thần

Lên dây cót tinh thần

Lên dây cót tinh thần, chấp nhận đối mặt với mọi cam go thử thách, để thích nghi với hoàn cảnh, biết điều chỉnh tâm trạng