Vật Phẩm Phong Thủy Đơn Nhiệm Là Gì?

Vật Phẩm Phong Thủy Đơn Nhiệm Là Gì? Tức là chỉ 1 nhiệm vụ, không phải muốn Danh + Lợi + Tình có đủ cả!

Phú ! Quý ! Đinh
Tài ! Quan ! Thân phải bỏ đi một

Phú là giàu có là Tài
Quý là nổi tiếng là Quan / Sát
Đinh là gia đạo , sức khoẻ là Thân

Trong mệnh lý học mối quan hệ của 03 chữ này như sau:
Tài Sinh Sát – Sát khắc Thân – Thân thì khắc Tài

Nếu có nhiều tiền sẽ sinh ra quyền lực ( Quan /Sát ) sẽ hại tới Thân . Một người không bao giờ có được cả 03 Tài Quan Thân.

ÔN LẠI CHÚT VỀ THẬP THẦN

TỶ KIÊN – KIẾP TÀI: Anh em, bạn bè. Người tranh tài đoạt lợi, người hợp tác

THỰC THẦN – THƯƠNG QUAN: Con cái, thực Lộc, phúc thọ, quan vận, nguồn tài, tài năng văn nghệ, thân thể béo phì

CHÍNH TÀI – THIÊN TÀI: Tài sản, lương, quản lý tiền tài, trúng thưởng/ CHA / Vợ, người phụ nữ có tình cảm.

CHÍNH QUAN – THIÊN QUAN (Thất Sát): Chức danh, địa vị, danh dự, Chồng, con cái, nghề nghiệp tư pháp, hung sát

CHÍNH ẤN – THIÊN ẤN: Quyền lợi, địa vị, sự nghiệp, học vị (có thể thành công: nghệ thuật, biểu diễn, nghề y, luật, tôn giáo, tự do, dịch vụ)

Vì vậy chỉ được chọn 2 bỏ đi 1:
-Nếu bạn chọn có tiền và gia đình, sức khoẻ tốt thì phải từ bỏ quyền lực, nổi tiếng.
-Nếu bạn chọn Giàu có và Quyền Lực thì phải hy sinh sức khoẻ và gia đình.
-Nếu bạn muốn làm Quan và Gia đình hạnh phúc, sức khoẻ tốt thì phải tuyệt đối là 1 vị Quan – Thanh Liêm.

VÀ… đến đây bạn cũng dễ hiểu VẬT PHẨM PHONG THỦY ĐƠN NHIỆM là gì phải không?

Nó chỉ làm duy nhật một nhiệm vụ vào một thời điểm bạn mong cầu: Kích Phú, Kích Quý, Kích Đinh

VẬT PHẨM PHONG THỦY ☯︎ NHÃ LÀM

Cùng chủ đề