Nói về vận người gặp chuyện xấu muốn hoá giải…. Ở đây mình cũng không bàn nhiều, khi bạn quan tâm và đọc bài viết này, điều tất nhiên bạn cũng đã nghe quá nhiều về 2 chữ CẢI VẬN.

Cải vận hay còn gọi là cải số, đổi mệnh cách. Con người nghĩ tới việc đổi mệnh là vì bản thân mong cầu điều tốt hơn xảy ra với họ so với thực tại không như ý. Họ cho rằng mình đang bị xui, bị đeo bám, bị nạn cần hoá giải cho tai qua nạn khỏi. Nhất là số nghèo quá muốn phát tài…!

Nói chuyện NHÂN – QUẢ, cái nạn bạn gặp hôm nay là quả của thời trước đó đã gieo. Cải vận thì cũng phải trả lại một thứ gì đó tương đương để cân bằng lại.

Kẻ khờ có phúc của kẻ khờ, người khôn có nạn của người khôn. Dù một người mệnh xấu cỡ nào thì trong đời họ cũng có được 1 lần thăng hoa, nắm được cơ hội đó vận sẽ đổi thay. Ngược lại người may mắn cả đời cũng sẽ bị ngược lại.

Mình quan sát việc xung quanh thấy các trường hợp sau:

Nhà mình ở Bến Tre, qua thời chiến còn lại đất mộ phần của gia tộc. Điều kiện gia đình lúc đó khó khăn, nhưng vẫn cố hàng năm mình và Mẹ đi tảo mộ đều đều. Có người dân vào các khu mộ xây nhà, sau hơn 10 năm mình cũng lớn rồi, nhìn lại thấy nhiều đổi thay.

Gia đình nào ngày trước vui vẻ, phụ giúp mình và Mẹ tảo mộ thì ngày nay phát đạt.

Còn những người thậm chí đã chiếm đất, còn kêu bên mình dời mộ đi thì làm bao nhiêu con cháu phá bấy nhiêu.

Ở đây mình không bàn chuyện âm đức, nhưng thấy trước mắt những người sống biết trước biết sau, gọi là sống có tâm thì vận số sẽ vượng.

Một chuyện khác từ thầy mình, tư vấn cho một người bạn cải số. Thầy giúp người cải số thì chưa biết có bị gì không, nhưng cái người được tư vấn cải số thì họ hay cộng thêm. Ví như thầy tôi bảo giờ đó, đúng thời khắc đó phải làm a, b, c.. việc. Thì họ lại làm thêm việc x, y , z … Họ luôn cho mình đúng, phải thêm cái này cái kia…cái tôi họ lên cao, thì đố ai nói vào được. Thuật cải vận thì tôi lại không bàn, nói chuyện tánh người đã vậy cải cũng Mèo lại hoàng Mèo mà thôi.

Gia đình nọ bỏ ra hàng tỉ đồ mua căn nhà, nhưng lại tiếc vài triệu đồng nhờ thầy Phong Thuỷ, rồi tìm những người bạn biết chút chút Phong Thuỷ xem giúp họ miễn phí… rồi kết quả chắc bạn cũng hiểu. Còn tồn tại cái tư duy đó thì sao việc thành như ý? Gặp thầy Phong Thuỷ giỏi họ cũng không buồn mà giúp cho.

Mình thấy TU TÂM DƯỠNG TÁNH là bài cải vận tốt nhất. Nếu bạn thấy vận mình hãm quá thì ngồi lại mà suy xét xem, bản thân mình, suy nghĩ của mình, mình và các mối quan hệ xung quanh… có thật sự ổn như bạn hay nghĩ không?