Tết về quê tìm lại Bộ Tẩu thất lạc gần năm nay

Tết này về quê, trong lúc nói chuyện với Mẹ có nhắc tới bộ tẩu. Mẹ tôi buồn vì đồ kỷ niệm từ thời ông Cố nay mất. Tôi nói để gieo quẻ tìm cho, xem mất hay chỉ là lạc trong nhà. Sử dụng phương pháp gieo quẻ ngẫu nhiên được số 74.

DỊCH TƯỢNG BÁO TIN: DI – KHÔN – ÍCH

DI
KHÔN
ÍCH

PHẠM VI CÂU CHUYỆN

Tết về quê, ngồi trò chuyện với Mẹ tôi… rồi nhắc chuyện xưa, đồ cũ, vật kỷ niệm. Mẹ tôi chợt nhớ lần trước Dì tôi gửi lại cho Mẹ mấy chiếc tẩu thuốc của ông Cố ngày xưa. Ông tôi tự làm nên rất quý. Lần đó dọn dẹp, Mẹ không nhớ là lỡ tay bỏ mất theo rác, hay giữ lại…. Nói chung giờ không biết đâu nữa

LÝ DỊCH TƯỢNG LIÊN HỆ ĐẾN CÂU CHUYỆN

SƠN LÔI DI: Nuôi dưỡng, bên trong nhà, đồ ăn, bỗ dưỡng, thuốc bỗ

KHÔN: đống hỗn độn, linh tinh, bừa bộn, tủ quần áo

PHONG LÔI ÍCH: Đồ ăn, tiến xa, lợi ích, thêm việc, thêm đồ, được tặng, đồ được cho

DỰ BÁO SỰ VIỆC

  • Trong tủ có đựng đồ ăn, có thể là tủ lạnh
  • Khu vực gần giường nằm, phòng ngủ

KẾT QUẢ