Cũng mấy tháng rồi nhà không có làm party, sau nhiều lần dọn dẹp đón năm mới thì thất lạc đồ khui rượu đỏ ở đâu đó…!

gieo quẻ tìm đồ mất

Nay cần thì tìm hoài không thấy, cũng bớt chợt không nhớ cất đâu. Và tôi nhờ dịch tượng Tổn – Khuể tìm được, nay viết lại bài chiêm nghiệm này.

Gieo quẻ tìm đồ mất – Khởi quẻ theo giờ được Tổn – Khuể

gieo quẻ tìm đồ mất

Đọc ý dịch có sự trùng hợp Tổn (mất đồ khui) Phục (nay cần dùng lại) Khuể (giúp khui chai rượu, nắp chai lấy ra khỏi cũng là ý Khuể)…nhiều phần thấy khớp với tình lý hiện tại. Nên không cần xem nhiều hơn. Tôi dùng chánh động ở quẻ biến là Cấn (Sơn) động hào 4 hoá Ly (Hoả)

Liền lập hướng nó ở hướng Đông Bắc, nhà thì hướng Bắc nên nhìn về phía bên phải về trước nhà mà tìm chỗ nào gần cửa sổ hay đang có ánh đèn chiếu vào (ý tượng Ly).

Kế quả là tìm thấy đúng trên cái kệ, trong chiếc họp da để biết bao nhiêu “đồ nghề” uống rượu… Và có ánh đèn trang trí chiến thẳng vào chiếc hộp ấy.

Kinh nghiệm: nếu ý dịch tượng có nhiều tình lý phù hợp với hoàn cảnh, sự việc đang diễn ra ở thời điểm đó, thì đồ mất, việc cần dự báo sẽ rất dễ dàng.

Viết xong vào Giờ Mậu Ngọ, Ngày Mậu Tuất, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất

Gieo quẻ tìm đồ mất là một trong những bài tập mà Nhã thực hiện thường xuyên. Có nhiều trường hợp lên quẻ hỏi việc rất ưng, nhưng vật tìm rất khó thấy.

Võ Thanh Nhã