Viết bài này lúc giờ Tốn – Cổ khi công việc tôi trưa nay đã giải quyết xong.

Dữ kiện tôi lấy từ đôi lời tán dốc sáng nay 19-11-2019 với anh bạn phụ trách kho hàng cùng công ty.

Xem giờ thi đấu là giờ Quan – Bác – Hoán (Huyền Vũ) cho thấy một trận đấu nhiều biến cố khó lường.

Tôi thì không theo dõi đá banh, sẵn có dịp tôi tập luận vì để lâu sẽ quên hết sao haha! Tôi hỏi anh bạn về tình hình bóng đá tối nay sao? Thì được các thông tin rời rạc sau:

…Việt Nam đang đứng đầu bảng, đá sân nhà (Mỹ Đình), tinh thần lên cao.

… Nội bộ đang mâu thuẫn, nhát chân với đội VN rồi.

TIÊN ĐOÁN: Đội Thailand sẽ lật ngược tình thế.