Giải Đáp: Gieo Cùng Một Quẻ Thì Sao Luận Đoán Cho Nhiều Người, Nhiều Trường Hợp?

Đây là câu hỏi thường gặp khi bạn mới học Gieo Quẻ. Việc gieo cùng quẻ là chuyện bình thường, nhất là các bạn đang sử dụng phương pháp Tính Quẻ Theo Giờ (thời gian). Tất nhiên là phải trùng, tôi và bạn cùng chung một cái đồng hồ, thì quẻ tính theo thời gian tất trùng nhau chứ.

Việc luận giải cho từng trường hợp có phương pháp riêng, ta chỉ dùng Quẻ làm bờ móc để luận đoán. Khác nhau là ở phương pháp, không phải là Quẻ gì.

Nếu bạn học theo hệ thống huấn luyện tại NHALYSO.COM thì việc gieo quẻ chỉ là bài tập nghiệm chứng. Còn cách giải là một phương pháp chuyên sâu, và thực tế bạn quen rồi thì đi thẳng vào giải pháp, không cần Gieo Quẻ nữa.

Tóm lại, việc lấy Quẻ Dịch chỉ bước đầu tiên trong cả quá trình xử lý. Như vậy, bạn vẫn phải tập luyện việc Gieo Quẻ nhé! Làm quen trước đi rồi học cách xây dựng giải pháp sau sẽ dễ dàng hơn.

Cùng chủ đề